UWAGA! Ten serwis używa cookies (ciasteczek).

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację stosowania plików cookie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu z siedzibą pod adresem Pl. Henryka Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b)      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c)       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Powyższy tekst powstał na bazie wzoru polityki cookies ze strony http://wszystkoociasteczkach.pl/. Chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska.

REGULAMIN

MAJOWEGO BIEGU PRZEŁAJOWEGO

LEGNICKIE POLE – 01.V.2014


CELE:
1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia w Gminie Legnickie Pole.
3.Umożliwienie rywalizacji sportowej pracownikom zatrudnionym w Firmach LSSE.

ORGANIZATOR:
1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu.
2. Klub Sportowy „Feniks Legnica”

III. TERMIN i MIEJSCE:
1. Bieg odbędzie się - 01 maja 2014 roku.
2. Start do biegu – godz.12.00
3. Miejsce startu i mety: Bieżnia usytuowana na terenie Campingu w Legnickim Polu,
Ul.Henryka Brodatego 7

IV. TRASA, DYSTANS:
1.Trasa ma charakter przełajowo – uliczny i poprowadzona jest zarówno ulicami Legnickiego Pola,
jak również drogami gruntowymi przylegającymi do Legnickiego Pola.
2. Bieg rozegrany zostanie na dystansie – 5500 m 
3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację . 
4. Obowiązuje limit czasowy pokonania trasy który wynosi 45 minut. 
5. Trasa nie jest atestowana.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami zawodów mogą być osoby, które do dnia 30 kwietnia 2014 r. ukończą 18 lat. 
2.Warunkiem udziału w biegu jest wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu Biegu. 
3. Własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną
odpowiedzialność.
4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczanie tych danych w przekazach radiowych, internetowych, telewizyjnych i w formie drukowanej dla celów realizacji niniejszego regulaminu przez Organizatora. 
5. Poddanie się weryfikacji w Biurze Biegu.
6. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie w biurze zawodów, w dniu
01 maja 2014 r. czynnego od godz.09,00 na Campingu w Legnickim Polu, ul.H.Brodatego 7
7. Uczestnik podczas weryfikacji w Biurze Biegu musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument w celu kontroli daty urodzenia Po zweryfikowaniu zawodnicy otrzymują pakiet startowy.
8. Pakiety startowe TYLKO DLA PIERWSZYCH ZGŁOSZONYCH 80 OSÓB zawierają: talon na posiłek po biegu, oraz pamiątkowy gadżet związany z biegiem.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
1. Zgłoszenia przyjmowane są w dniu 01 maja osobiście w biurze zawodów, w godzinach weryfikacji zawodników, lub elektronicznie do 29.04.2014 na stronie:http://www.pulsarsport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=524
2. Zgłoszenie do Biegu będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania.
3. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
4. Opłata startowa wynosi 10 złotych – płatna gotówką w biurze zawodów podczas weryfikacji, lub przelewem na konto oranizatora: KS Feniks Legnica, ul.Drukarska 19/4, 59-220 Legnica, Nr.rachunku: 55 2030 0045 1110 0000 0254 8760 
5. Zgłoszenia do Mistrzostw Firm LSSE oraz Mistrzostw KS Feniks powinny być dokonane na specjalnych formularzach przesłanych zainteresowanym uczestnikom biegu, a opłata startowa
regulowana jest przelewem na konto Organizatora do dnia 25 kwietnia.

VII. KLASYFIKACJE:
1. Klasyfikacja generalna kobiet i klasyfikacja mężczyzn.

2. Klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn.

K 18 - 18 - 29 lat 
K 30 - 30 - 39 lat 
K 40 - 40 - 49 lat
K 50 - 50 - 59 lat
M18 - 18-29 lat
M 30 - 30-39 lat
M 40 - 40-49 lat
M 50 - 50- 59 lat
M 60 + powyżej 60 lat

3. Prowadzona będzie klasyfikacja „Najszybsza mieszkanka i mieszkaniec Gminy Legnickie Pole
- generalna kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe

4 .Prowadzona będzie klasyfikacja Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kategoriach:
- generalnej kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe,
- kategoria drużynowa – drużyna składa się z 3 osób zatrudnionych w zakładzie który reprezentują
zawodnicy

5. Prowadzona będzie klasyfikacja Mistrzostw KS Feniks Legnica w biegach przełajowych w kat:
- generalnej kobiet i mężczyzn bez podziału na kategorie wiekowe

Warunkiem sklasyfikowania w danej kategorii wiekowej jest zgłoszenie minimum 
3 zawodników. W przeciwnym wypadku zawodnicy startują w kategorii młodszej. Postanowienia te nie dotyczą klasyfikacji LSSE.

VIII. NAGRODY: 
1.W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I- III zawodnicy otrzymają puchary.
2. W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc I-III zwycięzcy otrzymają puchary
3.Zawodnicy, którzy zdobędą nagrody w klasyfikacji generalnej nie będą nagrodzeni w kategoriach wiekowych. Nagrody przechodzą kolejno na następnych zawodników w kategorii.
4.Zawodnicy reprezentujący firmy LSSE oraz KS Feniks Legnica, startują na zasadach „ogólnych”
i nagrodzeni zostaną zgodnie z punktem VIII. 1-3 niniejszego Regulaminu.
4.W klasyfikacjach LSSE zostaną wręczone puchary oraz nagrody zgodnie z odrębnym regulaminem
„Mistrzostw LSSE w Biegach Przełajowych”
5. W klasyfikacji Mistrzostw KS FENIKS Legnica wręczone zostaną puchary oraz nagrody zgodnie 
z odrębnym regulaminem Mistrzostw KS Feniks.

IX. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU:
1.Bieg odbędzie się po trasie, na której możliwy jest niewielki ruch kołowy.
2.Ze względu na przełajowy charakter trasy - uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
3.Zawodnicy winni stosować się do poleceń służby porządkowej.
4.Zabrania się na całej trasie posługiwanie się kijkami do Nordic Walking.
5. Zabrania się udziału w biegu zawodników biegnących z psami.
6.Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nie posiadających numerów startowych.
6.Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
7. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością na imprezie – MAJOWY BIEG PRZEŁAJOWY – Legnickie Pole - 01.V.2014 r. – w związku z tym w interesie Uczestnika jest ubezpieczenie się od w/w następstw 
w dostępnych na terenie Polski Towarzystwach Ubezpieczeniowych.
8. Nawierzchnia trasy: naturalna, polna, szutrowa, 25% asfalt.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator zapewnia : opiekę medyczną podczas biegu (na starcie, trasie i mecie), szatnie - przebieralnie, ciepły poczęstunek i napoje chłodzące.
3. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
4.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora. 

Specjalnie dla osób które w Majowym Biegu Przełajowym zamierzają reprezentować swoje Firmy – od dnia 05 marca 2014 roku – klub FENIKS LEGNICA – uruchamia bezpłatne treningi, oraz porady w zakresie uprawiania biegów przełajowych i ulicznych. Ponadto istnieje możliwość wymiany doświadczeń z biegaczami startującymi w wielu imprezach ogólno - krajowych jak i międzynarodowych – w tym także z aktualnym Mistrzem Polski na rok 2014 - w hali, na dystansie 1000 m.
Biegowe spotkania odbywać się będą w każdą ŚRODĘ – o godz.17.00 

(1- sze spotkanie – 05 marca) 
Miejsce spotkania – stadion lekkoatletyczny przy Al.Orła Białego (obok stadionu piłkarskiego).

Prowadzący zajęcia – zwycięzca VIII Maratonu Ślężan – Stanisław Jaworski (maraton-2:20,19).
Tel. kontaktowy do prowadzącego zajęcia - 601-93-11-36

 

Podczas Majowego Biegu Przełajowego rozegrany zostanie cykliczny Międzyklubowy Turniej Łuczniczy z okazji 773 rocznicy "Bitwy pod Legnicą". Udział w zmaganiach wezmą: Tatar Legnickie Pole, Centaur Kunice oraz Atrium Legnica. Podczas turnieju rozegrane zostanie strzelanie " Pierwszy Krok" w kategorii: apacz, orlik, młodzik oraz oldboy. Serdecznie zapraszamy osoby chcące spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku.

Częściowe zachmurzenie

0°C

Legnickie Pole

Częściowe zachmurzenie

Wilgotność: 55%

Wiatr: 3.22 km/h

Podwórko talentów NIVEA ! Do wygrania plac zabaw. Dzień mamy Bajkowa parada z okazji Dnia Dziecka w gminie Legnickie Pole Najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych Najlepsze życzenia dla Bibliotekarzy
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Camping Legnickie Pole

Zapraszamy na Camping

 • Położony blisko centrum Legnickiego Pola
 • Z widokiem na Pogórze Kaczawskie
 • Jedyny camping przy autostradzie A4
 • Domki campingowe
 • Pole namiotowe - parking
 • Miejsce na ognisko i grillowanie

tel. na camping 76 85 82 837

tel. do biura 76 85 82 827

Czytaj więcej...

Joomla templates by Joomlashine // edycja i dostosowanie h.d houekdesign